การติดตั้ง FreshO ระบบฟอกอากาศสำหรับ ภูมิแพ้อากาศ

3 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่อง FreshO ระบบฟอกอากาศแก้ไข ภูมิแพ้ โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ขั้นตอนที่ 1

เจาะรูกลมที่ฝาผนัง

ขั้นตอนที่ 2

แขวนเครื่องภายนอกห้อง

ขั้นตอนที่ 3

ติดตั้งหัวจ่ายลมในห้อง